EL CONSELL DE MINISTRES APROVA EL NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ I ALTRES PUNTS D'INTERÈS PER ALS AUTÒNOMS.

31/07/2022

Normativa Laboral
El nou sistema de cotització d'autònoms per ingressos reals, comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i es començarà a aplicar a partir de gener de 2023.

L'informem que el Consell de Ministres del passat dimarts 26 de juliol ha aprovat el Reial decret llei en el qual s'estableix el nou sistema de cotització d'autònoms per ingressos reals, que comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, i que es començarà a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors per compte propi.

El seu objectiu és equiparar prestacions entre el règim general i el RETA. La pensió mitjana en els autònoms és un 43% inferior a la general, uns 600 euros de diferència. No obstant això, aquesta reforma no sols aborda la taula de cotitzacions, ja que la norma que s'ha aprovat contempla altres punts d'interès per als autònoms, com veurem a continuació.

Com queden les quotes d'autònoms?

La proposta fixa per a 2023 una quota mínima de 230 euros al mes, 7 euros menys que en l'anterior, per als autònoms amb rendiments inferiors a 670 euros nets. En 2024, la quota baixarà a 225 euros i es reduirà a 200 euros en 2025.

D'altra banda, la cotització més alta es fixa en 500 euros mensuals, en la qual es troben els treballadors per compte propi amb ingressos nets mensuals superiors a 6.000 euros. Aquestes quotes també s'aniran ajustant en 2024 i 2025.

Entre la cotització mínima i màxima, hi ha 15 trams en total segons els ingressos nets.

Altres novetats

Paper fiscalitzador de l'Agència Tributària. Una de les principals novetats del nou sistema és que dota a l'Agència Tributària d'un important paper fiscalitzador a l'hora de determinar els ingressos reals que siguin determinants a l'hora de fixar la quota. La regularització corresponent a cada exercici econòmic es durà a terme l'any següent i es realitzarà en funció de les dades comunicades tant per l'Agència Tributària, com per les Administracions forals. El paper del fisc també serà determinant a l'hora de conèixer i aplicar les diferents deduccions a què el treballador autònom té dret a l'hora de fixar els seus ingressos nets sobre els quals s'aplicarà la cotització en taules.

Deduccions generals de l'autònom. La informació d'Hisenda també serà crucial a l'hora de creuar dades amb la Seguretat Social en matèria de deduccions. A més de les que es recullen en la corresponent normativa, el model acordat la setmana passada en contempla dues de noves. La nova norma que es posarà en funcionament a partir del pròxim 1 de gener de 2023 estableix una deducció per despeses genèriques del 7% per a aquells treballadors autònoms individuals, mentre que aquesta mateixa deducció es redueix al 3% per als casos de treballadors per compte propi societaris.

Fins a sis canvis de trams. S'amplia el nombre de vegades que els autònoms poden modificar la seva base de cotització. A partir d'ara se'ls permetrà fins a sis canvis en comptes de quatre. L'objectiu és ajustar la cotització a la seva previsió de rendiment de l'any, ja que pot variar en funció de l'activitat que s'exerceixi, fet que dota al nou sistema de més flexibilitat. Segons es recull en l'avantprojecte de llei, sempre que se sol·liciti a la Tresoreria General de la Seguretat Social, podran fer aquest canvi amb efectes del primer dia de març, maig, juliol, setembre, novembre i gener de l'any següent. A més de la sol·licitud els treballadors hauran d'efectuar una declaració de la mitjana mensual dels rendiments econòmics nets anuals.

Desapareix el topall de cotitzacions per a més grans de quaranta-set anys. A partir de 2023, el topall de cotitzacions per als treballadors més grans de quaranta-set anys desapareix. Aquesta limitació deixa de tenir sentit, ja que amb el nou sistema la condició que regirà serà que els ingressos avalin que es troba en el tram correcte de cotització. Anteriorment, aquestes cotitzacions més elevades s'utilitzaven de manera voluntària per a elevar la quantia de la pensió de jubilació en els anys previs a arribar a la prestació de jubilació.

Quota reduïda: 80 euros. L'inici d'activitat com a treballador per compte propi tindrà un ajut en forma de quota reduïda. Amb una durada inicial de dotze mesos la nova norma contempla una quota de 80 euros mensuals. Aquesta durada es pot ampliar per un altre any, si l'autònom registra ingressos inferiors a l'SMI durant el primer any d'activitat com a treballador per compte propi.

Desgravació del 10% del pla de pensions. Una altra novetat que es contempla per als autònoms és la desgravació d'un 10% de les aportacions al pla de pensions en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Reforç prioritari de la tramitació electrònica. El telèfon mòbil es convertirà en la principal eina de gestió de l'autònom. Es podran realitzar altes, baixes, elecció de tram i quota, així com accedir a les dades i expedient de l'autònom i fins i tot procedir a la realització de simulacions per conèixer, de manera més precisa possible la quota que haurà de pagar en funció dels ingressos abans de procedir a la realització d'una alta.

Cessament d'activitat parcial. Es reconeix una prestació del 50% de la base reguladora compatible amb una altra activitat i que es podrà cobrar de quatre mesos a dos anys, sense que calgui donar-se de baixa en el RETA i sense que sigui necessari el tancament. Per al seu accés cal tenir una reducció del 75% del nivell d'ingressos o vendes quan no es compta amb treballadors, o aquesta mateixa condició durant dos trimestres, ingressos no superiors a l'SMI i reducció de jornada o suspensió de contractes del 60% de la plantilla, si hi ha treballadors a càrrec.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.