PUBLICAT EL CALENDARI DE FESTES LABORALS PER L'ANY 2023

31/10/2022

Normativa Laboral
Al BOE del dia 14 d'octubre s'ha publicat la Resolució de 7 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2023, d'àmbit nacional, de comunitat autònoma.

Al BOE del dia 14 d'octubre s'ha publicat la Resolució de 7 d'octubre de 2022, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2023, d'àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Es publiquen tant:

  • Les festes d'àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)
  • Les festes que les comunitats autònomes poden triar entre celebrar-les o substituir-les per altres (que per tradició els siguin pròpies).
  • Dues seran triades per cada ajuntament.
  • Vuit seran de caràcter obligatori i no substituïbles per les comunitats autònomes:

▶️7 d'abril (Divendres Sant), divendres.

▶️1 de maig (Dia del Treball), dilluns.

▶️15 d'agost (Assumpció), dimarts.

▶️12 d'octubre (Festa nacional), dijous.

▶️1 de novembre (Tots Sants), dimecres.

▶️6 de desembre (Dia de la Constitució), dimecres.

▶️8 de desembre (La Immaculada Concepció), divendres

▶️25 de desembre (Nadal), dilluns.

Amb caràcter addicional a aquests festius de caràcter nacional, les comunitats autònomes fixen altres dies festius, que figuren en el calendari annex a la resolució (entre ells, el 6 de gener que ha estat establert per totes les comunitats autònomes). A aquests festius s'afegiran els festius de caràcter local que seran fixats pels ajuntaments.

Així, a més d'aquestes vuit festivitats nacionals no substituïbles (comunes), les comunitats autònomes podran substituir els següents:

  • 2 de gener [Cap d'Any, el dia 1 de gener cau en diumenge i es podrà traslladar al dilluns següent (dia 2)].
  • 6 de gener (Epifania), divendres.
  • 20 de març [Sant Josep cau en diumenge i es podrà traslladar al dilluns següent (dia 20) o substituir-se pel 25 de juliol (Sant Jaume), dimarts].
  • 6 d'abril (Dijous Sant), dijous.

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2023: 

Descarregui l'arxiu relacionat: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.