Comptable

T'ajudem a portar una comptabilitat ordenada i ajustada al codi de comerç.

La comptabilitat és fonamental per a qualsevol empresa. Una correcta implementació, revisió i anàlisi, juntament amb el corresponent assessorament, són elements bàsics per poder prendre les millors decisions a nivell empresarial.

Una correcta comptabilitat facilita la gestió fiscal que la empresa ha de tramitar davant dels organismes públics, a més ens ajuda a comprendre l’evolució del negoci.

Des dels despatxos de Girona i Banyoles ens adaptem a la vostres necessitats i estructura, per ajudar-vos a portar una comptabilitat ordenada i ajustada al codi de comerç.

 

"Tots els grans èxits resulten de treballar i saber perseverar".
Og Mandino


Serveis d'assessorament comptable a Girona i Banyoles:
 

  • Assessorament en matèria comptable.
  • Registre diari d'assentaments comptables.
  • Revisió i anàlisis dels estats financers.
  • Anàlisis de despeses i ingressos de l'activitat.
  • Presentació al Registre Mercantil dels Comptes Anuals i llibres oficials de comptabilitat.