Laboral

Un bon equip de treball és la base de l'èxit en qualsevol empresa.

La correcta gestió dels recursos humans és essencial per assolir tots els objectius empresarials. Els nostres especialistes de Girona i Banyoles en matèria laboral us assessoraran per poder-ho aconseguir.

Amb un enfocament proactiu i orientat a solucions, treballem de la mà amb els nostres clients per abordar de manera efectiva els reptes laborals i assegurar una excel·lent dinàmica d'equip que impulsarà el creixement sostenible i la consecució de metes amb èxit.

 

"La intel·ligència és l'habilitat d'adaptar-se als canvis".
Stephen Hawking


Serveis d'assessorament laboral a Girona i Banyoles: 

  • Anàlisis del règim de la seguretat social més adequat i possibilitats de capitalització de l’atur.
  • Assessorament laboral en matèria de contractació de treballadors.
  • Confecció dels salaris mensuals, liquidacions i assegurances socials.
  • Assistència en l’àmbit laboral davant de qualsevol Organisme Públic, ja siguin inspeccions de treball, CMAC o Jutjat Social. 
  • Tramitació i presentació d’altes i baixes al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
  • Tramitació i presentació d’altes i baixes al Règim dels Treballadors de la Llar.
  • Prevenció de riscos laborals.
  • Assessorament en expedients de jubilació, prestacions d’invalidesa, viduïtats i orfandats.
  • Expedients de regulació d’ocupació.