Jurídic-mercantil

Optimitza el teu camí empresarial amb el nostre assessorament.

En un entorn empresarial dinàmic, la importància d'un assessorament jurídic mercantil actualitzat és crucial. Oferim un servei integral per mantenir-vos informats i prendre decisions informades per al vostre negoci.

Ens comprometem a proporcionar-vos orientació constant sobre les últimes novetats legislatives que puguin afectar el vostre sector. Aquesta vigilància proactiva minimitza els riscos de no conformitat i crea una base sòlida per a la presa de decisions estratègiques. 

 

"No esperis el moment precís. Comença ara. Fes-ho ara. Si esperes el moment adequat, mai deixaràs d'esperar".
Jasmine Gillman


Serveis d'assessorament jurídico-mercantil a Girona i Banyoles:

 

  • Constitució d’empreses, adaptant la forma jurídica segons les necessitats de cada negoci, ja siguin Societats Anònimes, Societats Limitades, Societats Cooperatives, Societats Civils, Comunitats de Béns, Fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
  • Anàlisi i modificació dels estatuts d’una societat mercantil.
  • Dissolució i posterior liquidació de tot tipus de societats i entitats.
  • Planificació d’ampliacions i reduccions de capital de societats mercantils.
  • Assessorament en relació a la forma de administració legal o consell d’administració. 
  • Reestructuracions empresarials: fusions, escissions, aportacions d'unitats de negoci a societats.
  • Planificació hereditària per optimitzar la seva tributació.