Jurídic-mercantil

Els constants canvis legislatius fan que sigui del tot imprescindible estar correctament assessorat. Nosaltres us mantindrem ben informats per tal de poder prendre les millors decisions.

Els serveis d'assessorament jurídic i mercantil que us podem oferir són:

  • Constitució d’empreses, adaptant la forma jurídica segons les necessitats de cada negoci, ja siguin Societats Anònimes, Societats Limitades, Societats Cooperatives, Societats Civils, Comunitats de Béns, Fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
  • Anàlisi i modificació dels estatuts d’una societat mercantil.
  • Dissolució i posterior liquidació de tot tipus de societats i entitats.
  • Planificació d’ampliacions i reduccions de capital de societats mercantils.
  • Assessorament en relació a la forma de administració legal o consell d’administració. 
  • Reestructuracions empresarials: fusions, escissions, aportacions d'unitats de negoci a societats.
  • Planificació hereditària per optimitzar la seva tributació.

"No esperis el moment precís. Comença ara. Fes-ho ara. Si esperes el moment adequat, mai deixaràs d'esperar".
Jasmine Gillman