LES CLAUS DEL NOU REGLAMENT D'ENVASOS I RESIDUS D'ENVASOS

12/03/2023

Normativa Fiscal
Els principals afectats per la normativa seran els fabricants d'envasos, els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d'envasos com a la importació o adquisició en altres estats membres de la UE, d'envasos buits ja fabricats.

L'informem, que el Reglament d'envasos i residus d'envasos (Reial decret 1055/2022, de 27 de desembre), va entrar en vigor el passat 29 de desembre, encara que la part de marcat d'envasos entrarà en vigor l'1 de gener de 2025.

Aquesta nova normativa arriba per a adaptar-se a la normativa europea, un compte pendent que Espanya tenia des de fa temps.

El seu objectiu, en paraules del Ministeri per a la Transició Ecològica, és avançar en la implantació de l'economia circular i aconseguir els nous objectius de reciclatge d'envasos per a 2025 i 2030.

Empreses afectades

Els principals afectats per la normativa seran els fabricants d'envasos (els agents econòmics dedicats tant a la fabricació d'envasos com a la importació o adquisició en altres estats membres de la Unió Europea, d'envasos buits ja fabricats); els envasadors de producte (els agents econòmics dedicats a l'envasament de productes per a la seva posada en el mercat); i les empreses recicladores.

Envasos

Aquesta nova legislació tan sols afectarà els envasos d'ús domèstic, ja que els envasos industrials ja estaven sotmesos a una normativa similar. També s'imposen obligacions als comerços detallistes.

Principals novetats

Bàsicament, les novetats legislatives giren entorn dels següents 5 punts:

  1. Es fixen uns objectius de reducció: obtenir una reducció del pes dels residus d'envasos produïts del 13% en 2025, i del 15% en 2030; aconseguir que tots els envasos posats en el mercat siguin reciclables en 2030 i; aconseguir una reducció del 20% en 2030 en el nombre d'ampolles per a begudes de plàstic d'un sol ús que es comercialitza.
  2. Foment de la venda a l'engròs: els comerços detallistes hauran de presentar a l'engròs verdures i fruites fresques que es comercialitzin senceres -amb alguna excepció-. Concretament, els comerços la superfície dels quals sigui de 400 metres quadrats o més han de destinar el 20% de la seva àrea a l'oferta de productes presentats sense embalatge primari, inclosa la venda a l'engròs o mitjançant envasos reutilitzables.
  3. Augment dels envasos reutilitzables: el consumidor podrà acudir a comerços detallistes amb envasos reciclables per a la compra de productes a l'engròs. El consumidor serà el responsable del condicionament i neteja d'aquests envasos, el comerciant en podrà rebutjar l'ús si estan bruts o són inadequats.
  4. Promoció del reciclatge i marcat: Europa ha establert percentatges de reducció d'ampolles de plàstic d'un sol ús que sí seran obligatoris. Respecte al marcat la regulació entra en vigor a partir de gener de 2025, com s'ha dit. Destaca la prohibició de marcar els productes amb les paraules «respectuós amb el medi ambient», o qualsevol altre equivalent que pugui induir al seu abandó en l'entorn.
  5. Responsabilitat ampliada del productor: els agents que fabriquin processin, tractin o omplin productes professionalment veuen reforçades les seves obligacions. Les obligacions que es fixen per a aquests productors són sobretot en matèria d'informació del nombre d'envasos introduïts en el mercat cada any natural, assenyalant de forma diferenciada els de plàstic.

Comptat i debatut, el mandat europeu obliga els estats membres a anar delimitant cada vegada més (i amb bon criteri), la utilització i destrucció de plàstic d'un sol ús.

Estem a la seva diposició per ampliar-vos aquesta informació o resoldre qualsevol consulta professional.